Streamflow Launches on Aptos Mainnet: Revolutionizing Fund Distribution and Making Crypto Accessible

• Streamflow launched on the Aptos mainnet, allowing organizations, small businesses, and individuals alike to distribute funds in a simple, straightforward manner.
• Streamflow software development kit allows programmatic transfers of value in DeFi, NFTs, and gaming.
• Aptos is a layer 1 blockchain that uses the programming language Move and aims to offer additional features to make crypto more accessible to the typical user.

Today marks a milestone in the crypto industry as Streamflow launches on the Aptos mainnet blockchain. Streamflow is a revolutionary token distribution platform that enables organizations, small businesses, and individuals to distribute funds in a secure and efficient manner. Built on top of the Solana blockchain, Streamflow provides users with a simple and straightforward way to send and receive payments.

The Streamflow software development kit (SDK) allows for programmatic transfers of value in various forms, including DeFi, NFTs, and gaming. Thanks to Streamflow, users can now easily and securely program recurring payments through payment streams, allowing those who receive funds to do so in real time. With a total value locked of over $1 billion, Streamflow has seen tremendous success on the Solana network, and its launch on the Aptos mainnet is expected to yield similar or even better results.

Aptos is a layer 1 blockchain that utilizes the programming language Move to provide users with a more secure and efficient way to transact. It features a parallel execution engine, high-level security features, and low transaction costs. Furthermore, Aptos strives to create universal and fair access to decentralized assets for billions of people by providing additional features that make crypto more accessible to the typical user. With the help of the $150 million series financing it has recently raised, Aptos has been able to bring developers and new projects on board, including Streamflow.

In conclusion, Streamflow’s launch on the Aptos mainnet is a major step forward for both the Solana and Aptos networks. With its user-friendly platform, Streamflow is revolutionizing the way funds are distributed, while Aptos is making crypto more accessible to the general public. Together, the two projects are striving to make the crypto industry more secure, efficient, and user-friendly.

BMW Partners With Coinweb & BNB Chain to Launch Blockchain Loyalty Program

• BMW is partnering with Coinweb and BNB Chain to develop a blockchain loyalty program.
• The two-phase project execution plan will involve Coinweb and BNB Chain offering BMW access to DLT, as well as developing blockchain-based customized SaaS web3 loyalty programs with incentives for BMW customers.
• BNB Chain has been chosen as the anchor chain to ensure minimal cost, better speeds, and higher scalability.

German luxury automaker BMW is partnering with Coinweb and BNB Chain to develop a blockchain loyalty program for their operations and customer services in Thailand. The two-phase project execution plan will involve Coinweb and BNB Chain offering BMW unfettered access to decentralized ledger technology (DLT), as well as developing blockchain-based customized SaaS web3 loyalty programs with incentives for BMW customers.

In the first phase, Coinweb will conduct a comprehensive feasibility assessment for cross-chain parallel-executing smart contracts meant to automate and streamline all finance operations of BMW. This will include the integration of anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) features with Thailand’s National Digital Identity (NDID).

The second phase will involve building the loyalty programs with modalities for incentivizing BMW customers. All incentives or rewards earned by customers through activities will be linked to their tier in the BMW ecosystem, and the number of dividends they have will determine their tier. Due to the immutability and scalability of blockchain technology, the connected ecosystem makes it easy for rewards owners to quickly redeem their rewards for products and services.

To ensure minimal cost, better speeds, and higher scalability, BNB Chain has been chosen as the anchor chain for the BMW loyalty program. Bjorn Antonsson, CEO of BMW Leasing (Thailand), expressed his excitement about the partnership, stating that it “will open up new opportunities for customers to benefit from the advantages of blockchain technology.” He added that “This initiative will create a better customer experience and enable BMW to better serve its customers.”

The partnership between BMW and Coinweb and BNB Chain is a major step towards incorporating blockchain technology into the automotive industry. It will not only open up new opportunities for customers, but will also help BMW better serve its customers. The loyalty program will provide more convenience and rewards for customers, as well as better security and transparency.

eToro regulering, er den pålitelig?

En av de hyppigste tvilene blant de som plutselig kommer over denne megleren er, er det trygt å operere med eToro?

Vi har ikke å gjøre med en megler med noe innflytelsesalternativ, men med en sosial investeringsplattform. Og dette er et av de mest interessante punktene ved tjenesten, og grunnen til at du finner så mange gode eToro-anmeldelser.

Hvis vi utelukkende fokuserer på sikkerheten til eToro, skiller det seg ut at vi har å gjøre med et selskap basert på Kypros som overholder regelverket som kreves av EU. I tillegg garanterer denne megleren omsorgen for brukermidler ved å være en del av investorkompensasjonsfondet for kunder av kypriotiske investeringsselskaper (CIFs).

Vi fant regulering om eToro av følgende offisielle organer:

CySEC – Den høyeste reguleringsmyndigheten på Kypros, med ansvar for å kontrollere finansielle enheter som meglere, banker, kredittinstitusjoner…
ASIC – Australian Securities and Investments Commission
FCA – Financial Conduct Authority, finansreguleringsinstitusjonen i Storbritannia.
Dette fondet dekker opptil €20 000 per kunde for en hvilken som helst rettferdig sak, så du har i det minste den investeringen dekket i tilfelle selskapet går under.

Utnytt med eToro, er det trygt?

Hvis du har kunnskap om aksjemarkedet, vil du vite hva gearing er: det handler rett og slett om å åpne en gjeld hos megleren selv for å finansiere en operasjon.

På denne måten, i stedet for bare å bruke pengene dine som https://www.indexuniverse.eu/nb/etoro/ foreslår, dine egne midler brukes pluss en kreditt gitt av megleren, eToro i dette tilfellet. Med dette kan lønnsomheten multipliseres, men også tap: derfor bør du kun bruke gearing hvis du vet hva du gjør.

Hvis du for eksempel ønsker å foreta en investering på 1 000 euro i aksjer og etter en stund øker verdien deres med 50 prosent, får du 1 500 euro når du selger dem; det vil si at du har fått en avkastning på 50 %.

La oss nå se på tilfellet med innflytelse.

Hvis du foretar en investering på 100, men utnytter deg selv 2:1 (det vil si at for hver €2 du investerer, legger du faktisk bare €1), vil du kjøpe aksjer verdt €200. Hvis disse aksjene blir verdt €1000, vil du tjene €900 med en investering på €100, men hvis verdien av disse aksjene synker kan du tape alle pengene dine.

Problemet med innflytelse er at hvis du vinner, fantastisk, gratulerer! men hvis du taper…

Du risikerer å tape ALL kapitalen du i utgangspunktet har satt opp.

Ikke bruk deg selv hvis du IKKE er forberedt på å ta store risikoer.

Kort sagt: Leverage er et veldig interessant handelsverktøy, som lar deg utnytte mulighetene til å tjene kortsiktig fortjeneste. Men for å se fortjeneste må du ha profesjonell handelstrening og vite godt hvordan hvert verktøy fungerer.

eToro provisjoner

eToro markedsfører seg selv som en provisjonsfri megler
Generelt sett kan vi si at eToro-provisjonene er over gjennomsnittet; en ulempe som kan rettferdiggjøre sitt unike handelssystem, basert på samspillet mellom brukere og støtten mellom nybegynnere og mer erfarne handelsmenn.

Den første tingen å påpeke angående eToros provisjoner er at for kjøp og salg av aksjer, vil eToro ikke belaste deg med noen provisjon, heller ikke for kontoadministrasjon, eller for fornyelse av posisjoner eller meglerbevegelser.

Veröffentlicht unter Crypto

Wie formatiere ich eine SD-Karte auf dem Samsung Galaxy S8?

Sie haben gerade eine neue SD-Karte für Ihr Samsung Galaxy S8 gekauft oder Sie haben eine microSD-Karte wiederhergestellt, die bereits benutzt wurde. Sie werden sich fragen, ob es notwendig ist, diese microSD-Speicherkarte zu formatieren. In diesem Artikel werden wir Ihnen sagen, ob Sie eine neue Speicherkarte formatieren müssen. Anschließend wird erläutert, wie Sie die Dateien auf einer alten microSD-Speicherkarte durchsuchen und so die Informationen vor der Formatierung speichern können. Schließlich werden wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihre microSD-Karte von Ihrem Samsung Galaxy S8 formatieren können.

Muss ich eine neue SD-Karte formatieren?

Wenn Ihre neue microSD-Speicherkarte neu ist, haben Sie kein Interesse daran, sie vor der Verwendung zu formatieren. Das Formatieren einer Speicherkarte bedeutet, dass Sie sie zurücksetzen und alle Daten löschen. Da eine neue SD-Karte keine Informationen enthält, muss sie auch nicht formatiert werden. Wenn Sie nicht wissen, welche SD-Karte Sie für Ihr Samsung Galaxy S8 wählen sollen, lesen Sie unseren Artikel.

Lesen einer SD-Karte mit Ihrem Computer

Sie müssen eine SD-Karte mit einem Micro-SD-Speicherkartenadapter in Ihren Computer einlegen, um sie lesen zu können. Öffnen Sie dann den Explorer und öffnen Sie Ihre SD-Karte. Sie können den Inhalt der Karte sehen und so eine Sicherungskopie der Dateien in Ihrem Computer erstellen, bevor Sie sie formatieren.

Sie können auch einen USB-Stick verwenden, wenn in Ihrem Computer kein SD-Laufwerk vorhanden ist. Sie müssen nur die Micro-SD-Speicherkarte in den USB-Stick stecken und dann den Stick in Ihren Computer stecken.

Warum müssen Sie manchmal eine microSD-Speicherkarte formatieren?
Es ist nicht unbedingt notwendig, eine SD-Karte zu formatieren. Es wird interessant sein, sie zu formatieren, wenn Sie sie nicht auf Ihrem Samsung Galaxy S8 lesen können. Aber auch, wenn sie alte Dateien enthält, die Sie nicht mehr benötigen.

Wie kann man eine SD-Speicherkarte auf dem Samsung Galaxy S8 formatieren?

Um die Daten auf Ihrer SD-Karte zu löschen und somit Ihre Speicherkarte zurückzusetzen, könnte nichts einfacher sein. Lesen Sie die folgenden Schritte:

Gehen Sie in das Einstellungsmenü Ihres Samsung Galaxy S8
Gehen Sie auf die Registerkarte Allgemein OU Gerätewartung
Und dann wählen Sie Lagerhaltung
Und dann wählen Sie SD-Karte
Und dann im Menü oben rechts, wählen Sie Speichereinstellungen
Klicken Sie abschließend auf SD-Karte
Und im letzten Schritt wählen Sie Formatieren

Sie hätten also alle auf der Karte vorhandenen Informationen löschen müssen.

SD-Karte über den Computer formatieren

Sie können die SD-Karte Ihres Samsung Galaxy S8 auch sofort mit einem Computer formatieren. Schließen Sie es einfach an Ihren Computer an und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf das Symbol, welches Ihre SD-Karte darstellt. Sie müssen auf die Formatierungsgröße FAT 32 , NTFS oder exFAT klicken.

HDMI-Ton funktioniert nicht in Windows 10

Wenn Sie mit dem Problem „HDMI No Sound in Windows 10“ konfrontiert sind, dann machen Sie sich keine Sorgen, denn heute werden wir einen Weg sehen, um dieses Problem zu beheben. HDMI (High Definition Multimedia Interface) ist ein Verbindungskabel, das hilft, unkomprimierte Videodaten und komprimiertes oder unkomprimiertes digitales Audio zwischen Geräten zu übertragen. HDMI ersetzt die alten analogen Videostandards, und mit HDMI erhalten Sie klare und schärfere Bilder.

Es gibt mehrere Gründe, warum der HDMI-Sound nicht funktioniert, z. B. veraltete oder beschädigte Soundtreiber, beschädigte HDMI-Kabel, keine ordnungsgemäße Verbindung mit dem Gerät usw. Bevor Sie also weitermachen, überprüfen Sie zunächst, ob das Kabel richtig funktioniert, indem Sie es an ein anderes Gerät oder einen PC anschließen. Wenn das Kabel funktioniert, können Sie die folgende Anleitung befolgen. Also, ohne Zeit zu verschwenden, lassen Sie uns sehen, wie man HDMI-Sound nicht in Windows 10 mit Hilfe der unten aufgeführten Tutorial zu beheben.

HDMI-Ton funktioniert nicht in Windows 10

Stellen Sie sicher, dass Sie einen Wiederherstellungspunkt erstellen, für den Fall, dass etwas schief geht.

Methode 1: HDMI als Standard-Wiedergabegerät festlegen

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lautstärkesymbol in der Taskleiste und wählen Sie Sounds.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lautstärkesymbol in der Taskleiste und wählen Sie Sounds | Fix HDMI Sound Not Working in Windows 10

2. Wechseln Sie zur Registerkarte Wiedergabe, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Option HDMI oder digitales Ausgabegerät und klicken Sie auf „Als Standard festlegen“.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Option HDMI oder Digitales Ausgabegerät und klicken Sie auf Als Standard festlegen

3. Klicken Sie auf Übernehmen und anschließend auf OK.

HDMI als Standard-Wiedergabegerät festlegen

4. Starten Sie Ihren PC neu, um die Änderungen zu speichern.

Hinweis: Wenn Sie die Option HDMI auf der Registerkarte Wiedergabe nicht sehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen leeren Bereich auf der Registerkarte Wiedergabe und klicken Sie dann auf Getrennte Geräte anzeigen und Deaktivierte Geräte anzeigen, um ein Häkchen zu setzen. Dadurch wird die Option HDMI oder Digitales Ausgabegerät angezeigt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie Aktivieren. Klicken Sie dann erneut mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie Als Standard festlegen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Getrennte Geräte anzeigen und Deaktivierte Geräte anzeigen.

Methode 2: Aktualisieren Sie Ihre Soundtreiber

1. Drücken Sie die Windows-Taste + R, geben Sie devmgmt.msc ein und drücken Sie die Eingabetaste, um den Geräte-Manager zu öffnen.

devmgmt.msc Gerätemanager | HDMI-Sound funktioniert nicht in Windows 10 beheben

2. Erweitern Sie Sound, Video und Gamecontroller und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf „Realtek High Definition Audio“ und wählen Sie Treiber aktualisieren.

Treibersoftware für High-Definition-Audio-Gerät aktualisieren

3. Im nächsten Fenster klicken Sie auf „Automatisch nach aktualisierter Treibersoftware suchen“.

Automatisch nach aktualisierter Treibersoftware suchen

4. Wenn Sie den aktualisierten Treiber bereits haben, wird die Meldung „Die besten Treiber für Ihr Gerät sind bereits installiert“ angezeigt.

Die besten Treiber für Ihr Gerät sind bereits installiert (Realtek High Definition Audio)

5. Wenn Sie nicht über die neuesten Treiber verfügen, aktualisiert Windows die Realtek Audio-Treiber automatisch auf das neueste verfügbare Update.

6. starten Sie Ihren PC neu, um die Änderungen zu speichern.

Wenn Sie immer noch das Problem haben, dass der HDMI-Sound nicht funktioniert, müssen Sie die Treiber manuell aktualisieren, folgen Sie dieser Anleitung.

1. Öffnen Sie erneut den Geräte-Manager, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Realtek High Definition Audio und wählen Sie Treiber aktualisieren.

2. Diesmal klicken Sie auf „Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen“.

Meinen Computer nach Treibersoftware durchsuchen

3. Wählen Sie anschließend „Aus einer Liste der auf meinem Computer verfügbaren Treiber auswählen“.

Aus einer Liste von verfügbaren Treibern auf meinem Computer auswählen

4. Wählen Sie den entsprechenden Treiber aus der Liste aus und klicken Sie auf Weiter.

Wählen Sie den entsprechenden Treiber aus der Liste aus und klicken Sie auf Weiter | Fix HDMI Sound Not Working in Windows 10

5. Lassen Sie die Treiberinstallation abschließen und starten Sie dann Ihren PC neu.

Stabile Bitcoin-Flows deuten auf 50.000 USD Bitcoin hin, nachdem die Tesla-Pumpe 500 Mio. USD in BTC-Shorts liquidiert hat

Positionen im Wert von rund 500 Millionen US-Dollar wurden innerhalb weniger Stunden aufgelöst, als die Tesla-Nachrichten dazu führten, dass Bitcoin einen Anstieg von über 46.000 US-Dollar verzeichnete.

Bitcoin ( BTC ) hat seine Rallye am 9. Februar um mehr als 46.000 US-Dollar verlängert , einen Tag nachdem eine Einreichung der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) ergab, dass Tesla BTC im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar gekauft hat . Der Preis für Bitcoin stieg am 8. Februar sofort von rund 39.000 USD auf 45.000 USD an den wichtigsten Börsen, nachdem sich die Nachricht zu verbreiten begann.

Als der Bitcoin-Preis anfänglich auf 45.000 USD stieg, wurden Short-Positionen im Wert von 500 Mio. USD liquidiert

Der Begriff Liquidation auf dem Bitcoin-Futures-Markt bezieht sich darauf, wenn sich der Preis von BTC in kurzer Zeit schnell über die Liquidationspreise von Futures-Kontrakten hinaus bewegt.

Wenn ein Händler beispielsweise das 10-fache des Grundkapitals leiht und eine Bitcoin-Position in Höhe von 100.000 USD mit 10.000 USD handelt, wird die Position nach einer Kursbewegung von 10% liquidiert.

Nach Angaben von Bybt.com wurden in den letzten 24 Stunden Futures-Positionen im Wert von 1,34 Mrd. USD auf dem Futures-Markt liquidiert.

Dies weist auf zwei Trends hin; Erstens war der Derivatemarkt mit Leerverkäufern extrem überfüllt. Als die Tesla-Nachrichten bekannt wurden, verursachte dies einen massiven kurzen Druck, bei dem Positionen im Wert von Hunderten von Millionen Dollar in mehreren Stunden aufgelöst wurden.

Zweitens zeigt es, dass viele Investoren nicht damit gerechnet haben, dass Tesla tatsächlich in Bitcoin investiert, selbst nachdem Musk am 29. Januar 2021 seine Biografie in „Bitcoin“ geändert hat.

Was passiert als nächstes?

In der Zwischenzeit sind Kryptowährungshändler aufgrund der extrem hohen Refinanzierungsraten an den wichtigsten Terminbörsen vorsichtig.

Die Finanzierungsraten steigen, wenn die Mehrheit des Marktes Bitcoin kauft oder sich danach sehnt. Wenn die Finanzierungsraten zu hoch sind, ist der Markt anfällig für einen langen Druck, der kurzfristig zu einem intensiven Rückgang führen kann.

Ein Kryptowährungshändler namens „Loma“ sagt jedoch, dass der Markt noch nicht übermütig ist. Er sagte, wenn ein Punkt kommt, an dem die Händler übermäßig zuversichtlich sind und keinen größeren Rückgang erwarten, ist eine Korrektur wahrscheinlich. Er sagte :

„Ich möchte, dass wir an den Punkt kommen, an dem die Leute darüber sprechen, dass es für uns unmöglich ist, 70-90% zurückzuverfolgen, bevor ich daran denke, meine Spot-BTC-Positionen zu schließen. Ich erinnere mich, dass ich das Gefühl hatte, dass BTC 2018 auf keinen Fall wieder unter 10.000 USD fallen könnte. Wir gingen auf ~ 3.500 USD. Sag niemals nie.“

Protection against hacks and co? Celsius CEO announces self-insurance for crypto-coins

The crypto banking and financial services platform Celsius Network (CEL) plans to insure its users‘ funds against unforeseen losses.

The today their co-founder and CEO Alex Mashinsky on twitter announced

“You asked about it and we listened. We’re going to have a self-insurance plan for all @CelsiusNetwork users that covers all of your coins, it will take a few months, but it will insure coins that are on loan to institutions and exchanges, „Mashinsky tweeted, adding,“ Nobody else has today such an insurance. “

Auto insurance is a risk management method whereby a company or individual chooses not to use third party insurance (which usually charge a premium in excess of the expected loss). For this purpose, a company sets aside a certain pool of funds that would be used in an emergency – and without paying any additional costs.

In the case of Celsius, this means the platform is likely to gradually amass a “rainy day fund” that will be used to cover unexpected losses that could affect its users

However, Mashinsky did not explain what damage would be considered „insured“. While hacking attacks are a prime example of an emergency that should be covered by insurance, there are many other risks associated with cryptocurrencies such as Crypto Engine (See How to Buy Bitcoin ) or Ethereum .

The Celsius Network, launched in 2018, enables its users to receive returns – regular payouts and interest – on their cryptocurrency deposits and various other services such as wallet-style loans and payments.

Aside from being used in a number of internal functions, Celsius ’native token, CEL, can also increase users‘ returns if they pay for something with it.

Over the past 30 days, the CEL price has dropped all the way down to $ 4 from around $ 6 but has since stabilized around $ 5.

A saída de Robinhood poderia criar um pesadelo fiscal para os usuários de Crypto

A interrupção da negociação de certas ações por Robinhood tem muitos usuários reconsiderando se é a plataforma certa para manter sua moeda criptográfica. Alguns usuários consideraram mover seus ativos criptográficos para outras plataformas, apenas para perceber que a Robinhood não permite a retirada de moedas criptográficas.

Isto deixa os usuários de criptografia

Isto deixa os usuários de criptografia do Robinhood presos entre uma pedra e um lugar difícil. Se eles quiserem sair da plataforma, sua única opção é vender seus criptogramas por dinheiro. Infelizmente, isto cria uma conseqüência tributária não intencional.

Por exemplo, digamos que você comprou 1 bitcoin (BTC) por $10.000 no Robinhood e agora vale $30.000. Como não há opção de retirar esta moeda da Robinhood, você teria que vendê-la e receber a receita em dinheiro para poder usar o dinheiro em outra plataforma para recomprar seu bitcoin.

Infelizmente, retirar sua bitcoin cria um evento tributável. Neste caso, você deve impostos sobre ganhos de capital sobre $20.000 de ganhos ($30.000 – $10.000). Como o mercado de moedas criptográficas está pairando perto de seu nível mais alto de todos os tempos, a maioria das pessoas provavelmente incorreria em uma obrigação fiscal ao trocar de plataforma de negociação.

Você poderia contornar esta questão inteiramente

Você poderia contornar esta questão inteiramente confiando exclusivamente em trocas de moedas criptográficas com suporte para saques e depósitos. Dessa forma, se você quiser trocar de plataforma por qualquer motivo, você pode transferir diretamente suas moedas para outra carteira de sua escolha. As transferências entre suas próprias carteiras são não tributáveis.

Ao longo dos anos, Robinhood trouxe uma onda de investidores varejistas para as finanças e começou a expô-los à moeda criptográfica. Sua interface amigável tornou muito fácil para os iniciantes a compra de moedas criptográficas sem ter que se preocupar com a auto-custódia e várias complexidades associadas às trocas criptográficas tradicionais. Infelizmente, eventos recentes mostraram uma grande fraqueza do sistema: não ser capaz de retirar ativos de moedas criptográficas sem acionar impostos.

 

Veröffentlicht unter Crypto

Predicción del precio del Bitcoin (BTC): El BTC/USD recupera el impulso alcista e intenta superar la resistencia de los 34.500 dólares

Predicción del precio de Bitcoin (BTC) – 29 de enero de 2021

Desde el 22 de enero, el precio de BTC/USD rompió por primera vez el soporte de $30,000 y retrocedió. Durante la semana pasada, el cripto ha estado fluctuando entre $30,000 y $34,000. No ha habido un movimiento de precios significativo ya que los niveles de rango aún no se han roto.

  • Niveles de resistencia: $45.000, $46.000, $47.000
  • Niveles de soporte: $35,000, $34,000, $33,000
  • BTC/USD – Gráfico diario

Hoy, el precio de BTC está cayendo después de volver a probar los niveles de resistencia de $34,000. Durante la semana pasada, los toros han hecho intentos en la resistencia tres veces para romperla. Cada intento resulta en una caída al rango de precios más bajo. Los osos han hecho una fuerte contención para hundir el precio de BTC por debajo del nivel de soporte de 30.000 dólares. El soporte de 30.000 dólares se ha roto dos veces y la criptomoneda se desplomó hasta un mínimo de 28.000 dólares.

Poco después, los alcistas „compraron las caídas“ cuando el Bitcoin Superstar se recuperó por encima del soporte de 30.000 dólares. Este ha sido el escenario del mercado ya que el precio de BTC está en un rango entre $30,000 y $34,000. La posibilidad de una ruptura es inminente si el movimiento en el rango persiste. En la situación actual, una ruptura obligará a la moneda a descender hasta el mínimo de 25.800 $. Del mismo modo, una ruptura catapultará a la moneda a subir por encima del nivel psicológico de precios de 40.000 dólares.

El Año Nuevo chino podría aumentar la presión de venta de Bitcoin, según un analista
El 12 de febrero, se presume que son las próximas vacaciones del Año Nuevo Chino. Se conoce como el Año Nuevo Lunar o Festival de Primavera. El Año Nuevo chino es una de las mayores fiestas que se celebran en el país. La fiesta se caracteriza por el aumento del gasto. Los analistas creen que esta festividad afectará indirectamente a la presión de venta de Bitcoin. Una de las principales razones de las inminentes ventas en el mercado se debe a la intención de los mineros asiáticos de descargar sus fondos durante la próxima semana de vacaciones.

También se estima que el 60% de los grupos de minería de Bitcoin a nivel mundial se encuentran en China. El jefe de investigación de Stack Funds, Lennard Neo, indicó que se espera una gran presión de venta por parte de los mineros chinos. Lennard Neo afirmó que la venta en curso coincide con las próximas vacaciones, lo que significa que el precio mínimo aún no se ha visto: „Con las próximas vacaciones del Año Nuevo chino, esperamos que esta presión de venta continúe a corto plazo, proporcionando buenas oportunidades de entrada para los participantes en el mercado. […] También esperamos que esta volatilidad persista en las próximas semanas, añadiendo presión a nuevas correcciones para los precios de Bitcoin.“

BTC/USD – Gráfico diario

Mientras tanto, el Bitcoin se encuentra en un rango entre los 30.000 y los 34.000 dólares. Los toros y los osos aún no han roto los niveles del rango. El 21 de enero la tendencia bajista; un cuerpo de vela de retroceso probó el nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6%. El retroceso indica que el mercado caerá y se revertirá en el nivel 1.272 de Fibonacci. Es decir, Bitcoin alcanzará un mínimo de 25.107,30 dólares.

Bitstamp suspends XRP trading and deposits for its U.S. customers

Bitstamp is the first major exchange to suspend trading and XRP filings following the SEC’s allegations. Other platforms may follow suit.

Bitstamp suspends XRP

The Bitstamp cryptomonaie platform announced on Saturday, December 26 that it will temporarily cease trading and XRP deposits for all its U.S. customers following accusations by the Securities and Exchange Commission (SEC):

„In light of the recent complaint filed by the SEC against Ripple Labs Inc. alleging that XRP is a security, we will cease all trading and filings of XRP for our U.S. customers on January 8, 2021 at 9:00 p.m. UTC.“

Thus, Bitcoin Evolution review restrictions will only apply to U.S. customers. In addition, XRP withdrawals from customers located in the United States will still be allowed.

Bitstamp is the first major exchange to suspend XRP trading. Smaller platforms such as Beaxy, Cross Tower and OSL have already taken the plunge.

In addition, there have been rumors that Coinbase has entered into discussions with lawyers about delinsting XRP. Coinbase is in an awkward position as the exchange is currently preparing its IPO with the SEC. As a precautionary measure, the platform could withdraw the XRP.

Other reactions

Bitwise Crypt Fund Manager Bitwise also liquidated $9.3 million of XRP held in its Crypto Index:

„Bitwise 10 Crypto Index Fund does not invest in assets that may be considered securities under federal or state law.“

MoneyGram, the global money transfer service, also clarified the nature of its partnership with Ripple. In a press release issued on December 23, MoneyGram revealed that it has never used Ripple’s counterparty services, namely the On-Demand Liquidity (ODL) and RippleNet for foreign exchange transactions.

While MoneyGram has quickly changed course, Japanese financial group SBI Holdings said the SEC lawsuit does not yet affect its partnership. Ripple’s preferred partner said :

„As far as we are aware, the lawsuit is ongoing and no injunction has been issued against Ripple, the company continues to operate as usual and continues to expand RippleNet.“

The XRP rate fell from $0.63 to $0.23, a drop of almost 63% in one week. XRP is trading at $0.276 at the time of writing.